En del af Odsherred Kommune

Nedsættelse af nye brugerråd for havnene i Odsherred kommune

man, 01/08/2018 - 15:52 -- kalde

Hvis du/I er interesseret i at deltage i et af brugerrådene skal der senest mandag den  22. januar 2018 indsendes ansøgning pr. mail til odsherredhavne@odsherred.dk

Valget afholdes fredag den 26. januar 2018 på havnekontoret i Nykøbing Sj., Snekkevej 9A, 4500 Nykøbing Sj. på nedenstående tider:

Kl. 13,00 Valg til brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn

Kl. 14,30 Valg til brugerrådet for Rørvig Havn

Kl. 16,00 Valg til brugerrådet for Odden Havn

Dagsorden for møderne er:

  1. Velkomst og orientering om valget og brugerrådets formål ved Havnefoged Henrik Sørensen.
  2. Præsentation af opstillere
  3. Valg af repræsentanter
  4. Konstituering med valg af formand og næstformand
  5. Valg af repræsentant til havnerådet og suppleant herfor (brugerrådets formand er automatisk valgt til havnerådet. Herudover skal vælges yderligere repræsentant og suppleant.)

Brugerrådene har til formål:

  • At virke som rådgivende organ for havnefogeden i forhold i den enkelte havn
  • At virke som bindeled mellem Odsherred Kommune, Havnerådet og havnens brugere
  • At understøtte Odsherreds Kommunes visions- og udviklingsplaner
  • At arbejde for at skabe et attraktivt og rekreativt havnemiljø, som sikrer optimal brug af havnene både fra vand- og landsiden

Reviderede kommissorier for Brugerrådene kan rekvireres fra onsdag 17. januar 2018

 

Brugerrådene består af repræsentanter for havnenes brugere, der defineres som:

a) Lejere og erhvervsvirksomheder med virksomhed inden for havnens geografiske område

b) Grundejerforeninger med ejendom på havnen

c) Foreninger og klubber, der har maritime aktiviteter på havnen

Ved lejere forstås i denne forbindelse lejere, med hvem Odsherred Kommune har indgået

længerevarende lejekontrakter af arealer på eller ved havnene inden for disses geografiske

område som vist i vedlagte kortskitse.

Øvrige brugere henvises til at lade sig repræsentere gennem de under gruppe C nævnte

foreninger. Hver af de ovennævnte brugergrupper udgør en valggruppe, der vælger/udpeger

medlemmer på denne måde:

Brugerrådet består af:

Valggruppe a) maksimalt tre medlemmer

Valggruppe b) maksimalt ét medlem

Valggruppe c) alle maritime foreninger og klubber kan deltage

Hver valgbar enhed (forening, virksomhed o.s.v) kan højst vælge én repræsentant til

Brugerrådet. Hver enhed har én stemme, når der skal stemmes.